Duik eens in het archief van Málaga

In de hoofdstraat van Málaga, de Alameda Principal, vindt u het gemeentelijk archief in dit bourgeois huis uit de 14 de eeuw. We moeten u de nummer schuldig blijven op dit ogenblik, maar u zal het wel herkennen aan de banners die aan de gevel hangen ! 

Hier vindt u het archief van Malaga
Trips2Malaga

In dit archief vindt u documenten met betrekking tot de stad vanaf 1489, enkele jaren na de verovering van de katholieken koningen op de Moren! Er zijn verschillende zalen waar er documenten en andere zaken uit het verleden  worden tentoongesteld.  Trips2Malaga gaat één van de dagen eens een kijkje nemen en weet u dan meer te vertellen ! 
Archief Málaga 
vanaf 1489
Trips2Malaga

In de eerste registerboeken staat de verdeling van land en huizen onder de christelijke bevolking die de bezittingen van de  Moren in beslag namen na de herovering van de stad. Ze beslaan de periode 1487-1505.

Boek I: Cristóbal de Mosquera en Francisco de Alcaraz zijn genoemd als bezorgers. Huizen en landgoederen worden verdeeld onder de nieuwe kolonisten. Omvat instructies, aankondigingen, subsidies en voorrechten.
Boek III: De hervormingen van de distributie van Malaga worden voortgezet met het baccalaureaat Juan Alonso Serrano. Gewone toepassingen zijn aangegeven. Meting van landbouwgrond en grenzen van verschillende dorpen. Verordeningen voor berggebieden en de verspreiding ervan. Daarnaast zijn er percelen voor ansjovis en leerlooierijen en plaatsen voor weverijen, broodmolens, enz.
Boek IV: Verdeling van de onder de jurisdictie van Malaga vallende steden: Alora, Monda, Casarabonela, Almogía, Coín, Mijas, Alhaurín, Alozaina, Bezmiliana, Cártama, Comares, Benalmádena en Arroyo de la Miel.
Boek V: Preambule over de verovering van Malaga. Macht aan de middelbare school afgestudeerde Alonso Serrano als hervormer. Compensatie aan Ali Dordux voor zijn medewerking. Mercedes en privileges verleend aan de stad Malaga.

Wat dit ook allemaal mag betekenen, maar toch wel zeer interessant hoe het vroeger was! 
La historia de 
Málaga
Trips2Malaga

De kapitaalactes ook bekend als notulenboeken, overeenkomstenboeken, regimentsboeken of notulen van het stadhuis vormen de belangrijkste documenten van de stad en de gemeentes. Zij verzamelen de beraadslagingen en overeenkomsten van de leden van de lokale overheden. Ze worden vandaag de dag nog steeds onderzocht.

Die van het Oude Rijk hebben een zeer gedefinieerde structuur. Sinds 1637 worden ze geschreven op verzegeld papier, elk blad wordt ondertekend door de gemeentelijke notaris. 

Elk officieel document eindigt met de handtekening van de burgemeest of gouverneur die de zitting en die van de notaris van het stadhuis voorzit. 

De eerste notulen van de gemeenteraad van Malaga                  dateren van 26 juni 1489.

De bureaucratie is er hier in Spanje nog niet ver op vooruit gegaan.  Ook de dag van vandaag wordt nog alles met de hand zorgvuldig bijgehouden en geregistreerd.  Wie hier al te maken heeft gehad met de bureaucratie weet dat er voor elk officieel document men nodig heeft er tal van bezoekjes en papiertjes aan voorafgaan.. men moet vooral geduld hebben! 

De geheimen van Málaga
Trips2Malaga 

Deze belangrijke reeks bestaat uit de documentatie die het resultaat is van de betrekkingen tussen de Kroon, de Raden en andere bovengemeentelijke instellingen en de gemeenteraad van Malaga: Koninklijke Besluiten, Bepalingen, Brieven van Barmhartigheid, voorrechten, verklaringen van overeenstemming, enz. die tussen 1489 en 1779 door de gemeenteraad werden ontvangen.

Deze documentatie werd tussen 1788 en 1790 door Pedro Fernández de la Rosa gecatalogiseerd en Joaquín Pizarroy gaf aanleiding tot zestig volumes, hoewel er momenteel slechts achtenvijftig bewaard worden. Ze zijn gebonden in perkament en hebben elk de titel op hun rug, met een uitdrukking van het eerste en laatste jaar waarin de documenten die ze bevatten zijn gedateerd. Elk van hen heeft aan het begin een vel papier met een achttiende-eeuwse brief en een uittreksel, geschreven in de stijl van de tijd.


Een bron uit de geschiedenis 
Trips2Malaga

Ze worden beschouwd als een kopie van de boeken, aangezien ze reproducties bevatten van de talrijke documenten die door de koningen of andere hogere organen van het openbaar bestuur, zoals raden, kanselarijen, enz. zijn uitgegeven, en ze zijn ontvangen in het gemeentehuis van Malaga, waarbij de notaris van de Raad degene is die ze letterlijk heeft gereproduceerd en ze met zijn handtekening heeft bekrachtigd.

Het telt eenendertig in leder gebladerte en gebonden boekdelen (enkele uitzonderingen daargelaten, in perkament) en de data liggen tussen 1489 en 1790.

Een zeer interessant gegeven is het volgende 

Een van de eerste maatregelen met betrekking tot de lokale aangelegenheden die op bevel van de monarchen werden genomen en die de essentiële basis vormden voor het bestaan van Malaga als stad die deel uitmaakt van de Kroon van Castilië, is – alleen in deze serie – de overdracht van het koninklijk besluit van de katholieke monarchen, waarbij de wapens en het zegel die de stad zou gebruiken, dat wil zeggen de symbolische elementen van haar nieuwe identiteit na de verovering, worden toegekend. Het werd toegekend op 30 augustus 1494 en zou het insigne zijn waarvoor het erkend zou worden, aangezien het gebruikt zou moeten worden bij al die belangrijke evenementen waarin de Stad als rechtspersoon aanwezig zou zijn. In de loop der jaren zijn de formele elementen van het label echter op verschillende punten gewijzigd.

Daarnaast informeert hij ons over andere zaken die met de benoeming zelf te maken hebben, zoals: de functie van de functie, de kenmerken van de personen, de wijze waarop ze worden verkregen, de borgtocht, de duur van het mandaat, het gemiddelde jaarsalaris, etc. Haar acties werden gereguleerd  door een reeks van voorschriften, mandaten en bepalingen, voor het goed functioneren van de stad.

Een beetje geschiedenis over de boulevard van Málaga
Avenida Alameda
Trips2Malaga

Het Alameda Principal is de hoofdstraat in Malaga en loopt van het Plaza de la Marina naar de Tetuan brug. In 1786 gaf Koning Carlos III toestemming om de oude stadsmuren die de stad omringden te verwijderen. Er kwam ruimte beschikbaar en daarna werd de straat gebouwd en werd het de favoriete plek voor de rijken om hun paleizen te bouwen. In 1895 werd de straat gerenoveerd en in 1925 werd het opengesteld voor het verkeer, waardoor het een hedendaags uiterlijk kreeg. De straat is omzoomd met enorme ficus bomen, waarvan er vele meer dan honderd jaar oud zijn. De bomen zijn tijdens Kerstmis met veel kleine lichtjes versierd, waardoor de stad een magisch wonderland is. Op deze boulevard stoppen de meeste stadsbussen en wordt gebruikt voor de processies tijdens de Semana Santa en andere optochtenTalloze bloemenstandjes kleuren de hoofdstraat van Málaga 

Bloemenstalletjes op de
Avenida Alameda
Trips2Malaga